trešdiena, 2015. gada 23. septembris

Kas ir kredītu reģistrs?

Kredītu reģistrs – tā ir informācijas sistēma, ko pārvalda Latvijas Banka, un tajā atrodamas ziņas gan par kredītu ņēmējiem, gan par galvotājiem, kredīta atlikumu un par veiktajiem kredītinformācijas pieprasījumiem no citu kreditoru puses.

Kas ir kredītu reģistra dalībnieki?

Tās ir puses, kas var apskatīt un rediģēt reģistra informāciju, piemēram, kredītiestādes – tie ir visi tie uzņēmumi, kas sniedz ar kredītiem saistītus pakalpojumus, tātad izsniedz aizdevumus. Otra grupa ir komercsabiedrības, kurām ir tieša saistības ar kredītiestādēm. Trešā grupa ir krājaizdevu sabiedrības, kurām seko apdrošinātāji un uzņēmumi, kas sniedz apdrošināšanas pakalpojumus. Dalībnieki ir arī valsts kapitālsabiedrības, kuras ievieš valsts attīstības un atbalsta programmas.

Kāda informācija atrodama kredītu reģistrā?

Tur atrodamas ziņas par kredīta ņēmēju un galvotāju, kā arī faktiski visas detaļas par kredītu - ņemšanas laiks, apjoms, atlikums. Protams, tur atrodama informācija par kredīta ņēmēja kredītvēsturi – redzami visi pārkāptie līguma punkti, kavētie maksājumi un parādsaistības. Ziņas šajā reģistrā tiek regulāri atjaunotas.

Kad tiek ievietotas ziņas par kavētiem maksājumiem?

Ja esat nokavējis savu īstermiņa kredīta maksājumu par pāris dienām, lielākais, kas Jums draud, ir soda procenti no Jūsu kredītdevēja. Kredītu reģistrā ziņa par kavētu maksājumu tiek ievietota tikai tad, ja šis maksājums ir kavēts vairāk nekā 60 dienas un ja tā kopējā summa (kopā ar soda procentiem) ir lielāka nekā 150 eiro.
Kam ir pieejama kredīta reģistrā esošā informācija?
Tā ir pieejama visiem reģistra dalībniekiem, Latvijas Bankai, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Savukārt informācija par sevi pieejama arī Jums kā kredīta ņēmējam vai galvotājam – varēsiet redzēt informāciju tikai par sevi un saviem finanšu darījumiem.
Kā varu apskatīties informāciju par sevi?
Informāciju varat saņemt trejādi: elektroniskā veidā, klātienē un pasta sūtījuma veidā.
Elektroniskā veidā varat saņemt informāciju par sevi mājas lapā manscreditinfo.lv – šī sistēma ļauj privātpersonai uzzināt par saviem samaksātajiem un nesamaksātajiem parādiem. Tas attiecas uz “CreditInfo Latvija” reģistrētajiem datiem. Savu kredītvēsturi varat aplūkot arī vietnē www.manidati.kreg.lv, kur ar LR izsniegtu personas apliecību būs jāreģistrējas.

Ja izvēlaties informāciju uzzināt klātienē, to varat izdarīt vai nu Rīgā, K. Valdemāra ielā 1B, vai arī Latvijas Bankas filiālēs (Daugavpilī, Ģimnāzijas ielā 12 vai Liepājā, Teātra ielā 3), sniedzot rakstveida pieteikumu un uzrādot personas apliecību vai pasi. Ziņas par sevi saņemsiet tajā pašā dienā.

Varat saņemt ziņas arī pasta sūtījuma veidā, sūtot rakstveida pieteikumu ar notariāli apliecinātu parakstu uz tā vai elektronisku dokumentu (tad tam jābūt parakstītam ar elektronisko parakstu). Jums būs jāsedz izmaksas par pasta pakalpojumiem. Atbildi saņemsiet piecu darba dienu laikā pēc tam, kad būsiet samaksājis par pasta pakalpojumiem un pieteikums būs saņemts.

Par to, vai tie ir patiesi, ir atbildīgi kredītu reģistra dalībnieki. Informācija par katrām izmaiņām, par pārkāpumiem un to novēršanu ir jāsniedz 5 darba dienu laikā. Ja tiek iekļauta kļūdaina ziņa, tad dalībniekam tā ir nekavējoties jālabo vai jāanulē 1 darba dienas laikā pēc tam, kad šī ziņa un kļūda ir pamanīta. Šis termiņš nedrīkst pārsniegt 2 nedēļas pēc tā datuma, kad saņemta informācija par kļūdainu vai nepamatotu informācijas iekļaušanu kredītu reģistrā. Ziņas par klienta saistību atlikumu pārskata perioda beigās jebkuram dalībniekam ir jāapstiprina vienu reizi ceturksnī 10 darba dienu laikā.

otrdiena, 2015. gada 22. septembris

Tava uzņēmuma kredītlīnija

Kredītlīnija ļauj saņemt vajadzīgo naudas summu uzņēmuma, kad tā ir vajadzīga, piemēram, iepērkot preces realizācijai vai citiem mērķiem. Kredītlīnija izceļas ar ilgāku termiņu, kā arī nefiksētiem noteikumiem, ļaujot jums nodrošināt savu uzņēmumu tā, kā jānodrošina jūsu, nevis kāds cits uzņēmums.

Kredītlīnija

 • Termiņš līdz vairākiem gadiem;
 • Naudas summas griesti tiek noteikti individuāli;
 • Kredītlīnija pieejama eiro un ASV dolāros;
 • Iespējams mainīt kredītlīnijas dzēšanas termiņu pēc jūsu individuāla pieprasījuma;
 • Fiksēta procentu likme, kuru līguma darbības laikā iespējams mainīt, piemēram, piemērojot papildus nodrošinājumu.
Kredītlīnija ir uzņēmējiem ļoti pretimnākoša. Izmantojot kredītlīniju, varat iegādāties preces, kuras nav iespējams iegādāties ar pēcapmaksu. Tāpat varat arī piedāvāt klientiem labākus apmaksas noteikumus (atlikto maksājumu). Kredītlīnijai, tāpat kā tas ir pie citām bankām, ir nepieciešams nodrošinājums. Par nodrošinājumu var kalpot ne tikai nekustamais vai kustamais īpašums, bet arī galvojuma vēstule, vērtspapīri, depozīti dārgmetālos, uzņēmuma kapitāldaļas un citas lietas.

Tāpat aizdevēji zina, cik dārgs ir uzņēmēju laiks. Iesniegums tiek izskatīts tūlīt pēc iesniegšanas, turklāt jums tiek sniegta palīdzība dokumentu noformēšanā, kā arī operatīvā līguma noslegšanā. Kredīta atmaksa notiek automātiski, no līdzekļiem jūsu norēķinu kontā. Tādējādi tiek piedāvāta kredītlīnija, kura automātiski atmaksājas, kad uzņēmumam tiek ieskaitīti papildus līdzekļi. Priekšrocības šādai pieejai ir acīmredzamas: piemēram, pēc preču iegādes un pievienotās vērtības realizācijas, jūsu aizņēmums automātiski atmaksājas, kad saņemat naudu par jaunās preces pārdošanu.

Kredītlīnija ir operatīvs atbalsts jūsu uzņēmumam. Pat neizmantojot visu piedāvāto naudas summu, jūs gūstat iespēju spiedīgās situācijās vērsties pēc palīdzības. Kredītlīnija ir nopietns solis sava uzņēmuma finansiālo spēju uzlabošanā, taču noteikti jārēķinās ar papildus izmaksām, kā arī ar saistībām, kuras šāds pakalpojums paredz.

piektdiena, 2015. gada 11. septembris

Latvijas pasta bankas kredītlīnija

Lai gan maz zināma privātpersonu starpā, Latvijas pasta banka (LPB) ir uzņēmēju iecienīta banka, kas piedāvā uzņēmumiem noslēgt kredītlīnijas līgumu, lai palielinātu pieejamo līdzekļu daudzumu. Ar kredītlīniju saprotams īstermiņa kredīts, kuru iespējams izmantot vairākas reizes tā gaitā; tā tiek atmaksāta ar norēķinu konta līdzekļiem, tādēļ to izmantot ir visnotaļ ērti. Ar kredītlīniju iespējams pagarināt atliktos maksājumus, iegādāties preces pirms svētkiem vai no uzņēmumiem, kas nepieļauj atlikto maksājumu, un tā tālāk. Šajā rakstā īsi apskatīsim LPB piedāvātās kredītlīnijas galvenās iezīmes.

LPB kredītlīnija

 • Summa līdz 1 500 000 eiro vai ekvivalentu ASV dolāros;
 • Termiņš - līdz 12 mēnešiem;
 • Procentu likme tiek noteikta individuāli. To sastāda risks, kuru var mazināt ar nodrošinājumu;
 • Iespējamais nodrošinājums - nekustamais īpašums, naudas līdzekļi bankā, komercķīla, cita veida nodrošinājums;
 • Uzņēmumam jābūt aktīvam vismaz divus gadus, pašu kapitāla īpatsvars - vismaz 20%, kā arī likviditāte - lielāka par vai vienāda ar 1;
 • Lai pieteiktos kredītlīnijai, jābūt aktīvam norēķinu kontam šajā bankā.
LPB kredītlīnija izceļas ar izdevīgiem nosacījumiem. Pieteikuma izskatīšana maksā 150 eiro, savukārt kredīta līguma noformēšana un izsniegšana - 0.8% no darījuma summas (min. 150 eiro). Ar pārējiem izdevumiem, piemēram, par līgumu noformēšanu un citām lietām, varat iepazīties LPB cenrādī. Lai pieteiktos LPB kredītlīnijai, jāaizpilda pieteikums, kā arī jāatnes uz banku vajadzīgie dokumenti. Arī ar tiem varat iepazīties bankas mājaslapā.

Kāpēc vajadzīga kredītlīnija?

Kredītlīnija var nodrošināt uzņēmumu ar naudas plūsmu, kā jau teikts. Tā kā kredītlīniju var izmantot tādā apjomā, kāds vajadzīgs (taču jāatceras, ka, tā kā banka ir sagatavojusi nepieciešamos aktīvus, par neizmantoto limitu tiek piemērota komisija), tā ir laba arī kā preventīvs pasākums naudas plūsmas problēmām pirms svētkiem, kad nepietiek līdzekļu vajadzīgajām precēm. Ja interesējaties par kredītlīnijas saņemšanu, jums jau noteikti ir plāns, kā to izmantot, taču varam tikai atgādināt, ka, lai gan papildus naudas plūsma ir labi un vēlami, dažreiz izmaksas, kas saistās ar kredītlīnijas noslēgšanu, nav pietiekamas, lai mazākiem uzņēmumiem atsvērtu ieguvumus.