trešdiena, 2015. gada 23. septembris

Kas ir kredītu reģistrs?

Kredītu reģistrs – tā ir informācijas sistēma, ko pārvalda Latvijas Banka, un tajā atrodamas ziņas gan par kredītu ņēmējiem, gan par galvotājiem, kredīta atlikumu un par veiktajiem kredītinformācijas pieprasījumiem no citu kreditoru puses.

Kas ir kredītu reģistra dalībnieki?

Tās ir puses, kas var apskatīt un rediģēt reģistra informāciju, piemēram, kredītiestādes – tie ir visi tie uzņēmumi, kas sniedz ar kredītiem saistītus pakalpojumus, tātad izsniedz aizdevumus. Otra grupa ir komercsabiedrības, kurām ir tieša saistības ar kredītiestādēm. Trešā grupa ir krājaizdevu sabiedrības, kurām seko apdrošinātāji un uzņēmumi, kas sniedz apdrošināšanas pakalpojumus. Dalībnieki ir arī valsts kapitālsabiedrības, kuras ievieš valsts attīstības un atbalsta programmas.

Kāda informācija atrodama kredītu reģistrā?

Tur atrodamas ziņas par kredīta ņēmēju un galvotāju, kā arī faktiski visas detaļas par kredītu - ņemšanas laiks, apjoms, atlikums. Protams, tur atrodama informācija par kredīta ņēmēja kredītvēsturi – redzami visi pārkāptie līguma punkti, kavētie maksājumi un parādsaistības. Ziņas šajā reģistrā tiek regulāri atjaunotas.

Kad tiek ievietotas ziņas par kavētiem maksājumiem?

Ja esat nokavējis savu īstermiņa kredīta maksājumu par pāris dienām, lielākais, kas Jums draud, ir soda procenti no Jūsu kredītdevēja. Kredītu reģistrā ziņa par kavētu maksājumu tiek ievietota tikai tad, ja šis maksājums ir kavēts vairāk nekā 60 dienas un ja tā kopējā summa (kopā ar soda procentiem) ir lielāka nekā 150 eiro.
Kam ir pieejama kredīta reģistrā esošā informācija?
Tā ir pieejama visiem reģistra dalībniekiem, Latvijas Bankai, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Savukārt informācija par sevi pieejama arī Jums kā kredīta ņēmējam vai galvotājam – varēsiet redzēt informāciju tikai par sevi un saviem finanšu darījumiem.
Kā varu apskatīties informāciju par sevi?
Informāciju varat saņemt trejādi: elektroniskā veidā, klātienē un pasta sūtījuma veidā.
Elektroniskā veidā varat saņemt informāciju par sevi mājas lapā manscreditinfo.lv – šī sistēma ļauj privātpersonai uzzināt par saviem samaksātajiem un nesamaksātajiem parādiem. Tas attiecas uz “CreditInfo Latvija” reģistrētajiem datiem. Savu kredītvēsturi varat aplūkot arī vietnē www.manidati.kreg.lv, kur ar LR izsniegtu personas apliecību būs jāreģistrējas.

Ja izvēlaties informāciju uzzināt klātienē, to varat izdarīt vai nu Rīgā, K. Valdemāra ielā 1B, vai arī Latvijas Bankas filiālēs (Daugavpilī, Ģimnāzijas ielā 12 vai Liepājā, Teātra ielā 3), sniedzot rakstveida pieteikumu un uzrādot personas apliecību vai pasi. Ziņas par sevi saņemsiet tajā pašā dienā.

Varat saņemt ziņas arī pasta sūtījuma veidā, sūtot rakstveida pieteikumu ar notariāli apliecinātu parakstu uz tā vai elektronisku dokumentu (tad tam jābūt parakstītam ar elektronisko parakstu). Jums būs jāsedz izmaksas par pasta pakalpojumiem. Atbildi saņemsiet piecu darba dienu laikā pēc tam, kad būsiet samaksājis par pasta pakalpojumiem un pieteikums būs saņemts.

Par to, vai tie ir patiesi, ir atbildīgi kredītu reģistra dalībnieki. Informācija par katrām izmaiņām, par pārkāpumiem un to novēršanu ir jāsniedz 5 darba dienu laikā. Ja tiek iekļauta kļūdaina ziņa, tad dalībniekam tā ir nekavējoties jālabo vai jāanulē 1 darba dienas laikā pēc tam, kad šī ziņa un kļūda ir pamanīta. Šis termiņš nedrīkst pārsniegt 2 nedēļas pēc tā datuma, kad saņemta informācija par kļūdainu vai nepamatotu informācijas iekļaušanu kredītu reģistrā. Ziņas par klienta saistību atlikumu pārskata perioda beigās jebkuram dalībniekam ir jāapstiprina vienu reizi ceturksnī 10 darba dienu laikā.